בלוגים

המלך נותן לך עשירות, לא תקח?!

שדרג את התוכנית הכלכלית שלך לשנת תשע"ט, ע"י שותפות עם 'התאחדות החסידים' במסלול "מאוחדים" בתרומת 117* ש"ח מידי חודש!

"פלעדזש" [=כתב התחייבות]

ב"ה. מוצאי שבת מברכים חודש השביעי ה'תשע"ט.

הוד כבוד-קדושת אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח שליט"א

מסע התקשרות: בית שמש, כפר סבא, רמת אביב ותל ציון

ההתוועדויות במסגרת 'מסע התקשרות' בארגון המוסדות המקומיים ובסיוע 'התאחדות החסידים', לרגל יום הבהיר טו אלול – כאדאראם – ולכבוד חי אלול וכהכנה לנסיעה לרבי לתשרי, נמשך בכל השטורעם.

המשפיעים הרב זושא פוזנר, הרב יוסק'ה פרידמן והרב יוסף פיזם התוועדו בבית שמש, ברמת אביב ובכפר סבא ועוררו בסגנונם, בחיות ובהתלהבות להתרומם ולהתחבר באלוקות על ידי התקשרות לרבי מלך המשיח.

להתראות עם הרבי: 'התאחדות' מעוררים לנוסע לתשרי!

לקראת חודש תשרי, מפרסם ארגון 'התאחדות החסידים', המחיה ומעורר את משפחת אנ"ש להתקשרות נאמנה לרבי מלך המשיח, כרזה מעוררת ומאירה, עם ציטוט מדברי קודשו המחיים של הרבי, הקוראת לכל אחד מהחסידים לקום ולנסוע לרבי לתשרי!

עמודים