בלוגים

הכנות קדחתניות לחגיגות ה' טבת תשע"ח בכפר חב"ד ב'

לפני 13 שנה יזמה 'התאחדות החסידים' לראשונה באה"ק התוועדות ארצית ויריד ספרים לרגל יום הבהיר ה' טבת, בהמשך להצלחה העצומה בשנה שעברה הוחלט לערוך גם השנה את ההתוועדות בהיקף רחב כראוי ליום נעלה זה, ולהיערך לקהל אלפים שיבואו להשתתף בהתוועדויות וביריד הספרים.

מסע התוועדויות ארצי עם הרב פאשטר מברינוא

בקשר עם ימי חג הגאולה ראש השנה לחסידות י"ט-כ"ף כסלו מגיע לארץ הקודש המשפיע המיוחד הרב בערל פאשטר מברינוא, צרפת לסבב התוועדויות, שיעורים והרצאות לחיזוק ההתקשרות והאמונה ברמת אביב, נתניה, ירושלים, מעלות, בית שמש, קריות ועוד.
נותרו מועדים בודדים בלוח הזמנים הצפוף, לבירורים והזמנות ניתן לפנות למוקד 'התאחדות החסידים' 058-70-90-770. כל הקודם זוכה!

מבצע ארצי לחיזוק ההתקשרות בשבת י"ד כסלו

במטרה לעורר את אנש ומשפחותיהם לנצל את יום הסגולה יום הבהיר י"ד כסלו כדי להבעיר את אש האהבה וההתקשרות לרבי מלך המשיח, ארגון 'התאחדות החסידים' יצא בתעמולה עם מבצע לעודד ולזרז את אנש להקדיש את שבת קודש זו לחיזוק ההתקשרות לרבי מלך המשיח •

עמודים