בלוגים

חיי"ם שנה: מסע התוועדויות לחיזוק ההתקשרות

לקראת מלאת חיי"ם שנה לנשיאות נערך ביוזמת 'התאחדות החסידים' המסע החמישי לחיזוק ההתקשרות והאמונה ברחבי הארץ בשיתוף עם המוסדות והפעילים המקומיים, עם הרב ראובן מטוסוב שליח כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א ללשכה בצרפת, שהתוועד בבביכנ"ס הצעירים בצפת, בבביכנ"ס חב"ד נוה רבין אור יהודה, בבית כנסת חב"ד בבית שמש עם המשפיע הרב צבי הרטמן, בישיבת חב"ד פתח תקו

חוצה שבחוצה: דבר המלך פורסם במעריב וידיעות

באתערותא דלעילא – מענה מהרבי באגרות קודש – לרגל 'חיים שנה' לנשיאות, פורסם ביום שישי יו"ד שבט על ידי ארגון 'התאחדות החסידים' מכתב כללי מהרבי מלך המשיח בעיתונים מעריב וידיעות תל אביב וראשון לציון, המכתב אל בני ובנות ישראל לימים שבין יו"ד וט"ו שבט ראש השנה לאילנות בשנת ה'תשמ"ז והסברה על מעלת 'חיים שנה' וחשיבות ההכרזה יחי המלך

חג הניצחון והגאולה של דור השביעי נחוג ברוב פאר והדר

"ברוכים הבאים לבני המשפחה האהובים – חסידי ליובאוויטש שבאו לחגוג יחד בהתוועדות חג הניצחון ה' טבת!" הכריז הרב שלום בער שמולביץ, שליח הרבי מלך המשיח בבית שאן שהנחה את ההתוועדות המרכזית של ה' טבת בארץ הקודש.

עמודים