צד"יק שנה לחג הגאולה: להט, שמחה וחיות נפלאים בחגיגה הארצית

צד"יק שנה לחג הגאולה: להט, שמחה וחיות נפלאים בחגיגה הארצית
המוני חסידים ומקורבי חב"ד חגגו בהתלהבות ובחיות נפלאים בהתוועדות הארצית בארגון 'התאחדות החסידים' לכבוד 90 שנה לחג הגאולה י"ב-י"ג תמוז בראשות המרא דאתרא הרב ברוך בועז יורקוביץ ובהשתתפות המשפיעים החשובים שהבעירו אש של אמונה ומסירות נפש ברוח בעל השמחה והגאולה.
ההתוועדות נפתחה במראות קודש – מאמר דא"ח מהרבי מלך המשיח ד"ה "פדה בשלום נפשי" ה'תשד"מ, לאור דברי בעל הגאולה אדמו"ר הריי"צ ששולח מאמר למתוועדים של י"ב תמוז "השתתפותי איתכם עימכם בהתוועדותכם".
משפיע אנ"ש בנחל'ה הרב מיכאל מישולובין קרא בחום ובחיות את פרקו של הרבי מלך המשיח, והקהל ענה אחריו פסוק בפסוק. לאחר מכן החל ר' מיכאל לנגן ניגוני שמחה נייעט נייעט ניקאווא ו"יחי אדוננו" – וכל הקהל בעקבותיו פרץ בריקודים. הרב מישולובין סחף את הקהל בניגוני שמחה לריקוד 'יחי' גדול ע"ד כב770, והתוועד בלבביות ובחום. "אני, שגדלתי ברוסיה הסובייטית, מודה לה' ע"כ שזכינו להיות שלוחים של הרבי בהרבצת התורה והיהדות". כאשר כולם נדבקו בהתלהבותו ונסחפו בשמחת חג הגאולה ורקדו ללא ליאות שעה ארוכה והשמחה והחיות שהרקיעה שחקים.
אחרי הרב מישולובין נשא דברים המרא דאתרארב קהילת חב"ד בלוד הרב ברוך יורקוביץ', וביאר שגאולה פירושה לצאת מהמדידות וההגבלות שלו, גם של קדושה, מהגלות הפנימי, וזה צריך להיות על ידי לימוד חסידות כל יום אליבא דנפשי'ה, ועי"ז מגיעים לגאולה האמיתית והשלימה.
ראש ישיבת חב"ד בצפת וחבר הנהלת אגו"ח הרב יוסף יצחק וילשאנסקי ריתק את הקהל בסיפורים מרגשים אודות האכפתיות של הרבי מכל יהודי באשר הוא, ועל הלימוד מבעל השמחה והגאולה – להיות בעל מסירות נפש על אמונה פשוטה, בלי פרשנויות ועורר את הקהל לקבל החלטות טובות לחיות משיח'דיק למרות הקושי, ע"י היצמדות לדברי הרבי ולימוד ענייני גאולה ומשיח.
הרב זלמן נוטיק סיפר על מאורעות המאסר, איך שתוך כדי החקירות באדר"ח סיון אחד החוקרים אמר "רבי" – כשהעולם מכיר ברבי, זו השבירה הראשונית שלו בדרך לגאולה! הרב עופר מיודובניק דיבר בסגנונו הכנה על הדוגמא חיה מאדמו"ר הריי"צ – בודד מול כולם, כמו אברהם העברי, במלחמה על האמת. הוא עורר את כאו"א מהקהל לקחת אחריות על הנעשה סביבו, באופן שהוא דואג לרוחניות וההתעוררות של סביבתו, 'נותן' ולא מחפש רק להיות 'מקבל'.
בית הכנסת בית אריה היה מלא מפה לפה, ורבים מהמשתתפים ציינו שמרגישים באטמוספירה אחרת, על דרך כב770, באוירה החסידית החמה, ריקודי השמחה בהגשת הקלידן ר' אהרלה ליפסקר , ניגוני הדביקות ואמירת ה'לחיים' – הכל התעוררו בלהט מיוחד לעשות הכל לקבלת פני משיח בפועל ממש.
עם סיום החלק "הרשמי הבלתי רשמי" התיישבו אנ"ש והתמימים להתוועדויות פעילות עד אור הבוקר עם הרב עופר מיודובניק שתבע לקחת מחג הגאולה כוחות מחודשים להרתם לעבודת הקודש שהרבי מצפה מאתנו לחיות ולהחיות משיח ולפעול התגלותו.

הוסף תגובה חדשה