לקראת ט"ו אלול: מסע ארצי לחיזוק האמונה וההתקשרות

'התאחדות החסידים' בשיתוף מוסדות חב"ד רמת אביב שמחים להודיע כי ראש ישיבת תות"ל ביוהנסבורג, דרום אפריקה, הרב נועם ווגנר מגיע לארץ הקודש למסע התוועדויות והרצאות לחיזוק האמונה וההתקשרות לרבי מלך המשיח לקראת הנסיעה לרבי מלך המשיח לחודש תשרי ולרגל מלאת 120 שנה להתייסדות תומכי תמימים בט"ו אלול.
כידוע, הרבי התבטא על היום המיוחד השמחה והשטורעם ביום זה צריכה להיות בעוצמה כל כך חזקה "עד שיוכלו לומר שלא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באלול וכיו"ב".

להזמנת התוועדות או הרצאה: 058-70-90-770

לתועלת קהל אנ"ש חסידי ומקורבי חב"ד אנו מתכבדים לפרסם את לוח הזמנים של הרצאות והתוועדויות השליח הרב נועם ווגנר ראש ישיבת חב"ד יוהנסבורג במסגרת מסע לחיזוק ההתקשרות בארגון 'התאחדות החסידים'.

הוסף תגובה חדשה