ערב ראש השנה: מליון וחצי יהודים יחשפו לדבר המלך ונבואתו!

מליון וחצי יהודים יחשפו לאגרת קדש לראש השנה!

בערב ראש השנה ’ידיעות אחרונות’, ב’מעריב’ וב’הארץ’ יתפרסם מכתב כללי יחודי מהרבי מלך המשיח המבאר מעלת ועבודת היהודי בשנה של ג' - "חזקה" - ימי קדושה רצופים, וכן הנבואה "הנה זה משיח בא" וקבלת המלכות, בעלות 80,000 ש"ח, במסגרת פרויקט מיוחד של מחלקת הפצת המעיינות חוצה ע"י ארגון 'התאחדות החסידים לקבלת פני משיח'.

להיות שותף של הרבי
במשך שנים רבות הרבי שילם בעצמו למעלה מ-100,000 ש"ח מידי חג על פירסום מכתבו הק’ בעיתונות!

הרבי נותך לך הזדמנות לפתוח צינורות חדשים!

הרבי מבטיח לתורמים: "כאשר יהודי מחליט ומקבל על עצמו לתת סכום גדול לצדקה - עוזר לו הקב"ה ומסייע בידו שיצליח . . שישתכר בריבוי גדול כדי שיוכל לעמוד בהבטחתו . . אפילו אם סכום זה אינו לפי ערכו - פותח לו הקב"ה צינורות חדשים שיוכל לקיים את הבטחתו במילואה"
(משיחת ש"פ נצבים-וילך תשמ"ג)

איך אפשר לתרום? ממש פשוט!

העברה בנקאית: בנק פאג"י סניף 188
מס’ חשבון 409-441236 ע"ש התאחדות החסידים. ולציין עבור "מכתב כללי".
בטלפון: 03-9601770 שלוחה 4
באינטרנט: www.hisachdus.co.il
http://www.shiftmediassl.com/m/?hisachdus/home
סמס/וואטסאפ: 058-4601770
פייפל: hisachdus.lpm@gmail.com

פעולותינו:

הוסף תגובה חדשה