120 שנה לתומכי תמימים • מסע ההתקשרות בארץ הקודש

'מסע התקשרות' השלישי לשנה זו נערך ע"י ארגון 'התאחדות החסידים' תחת הכותרת "כאדאראם" (=מהפכה, כלשון הרבי מלך המשיח) בקשר עם מלאת 120 שנה להתייסדות תומכי תמימים ליובאוויטש וכהכנה לנסיעה לרבי מלך המשיח לתשרי, כאשר לקראת יום הבהיר ט"ו אלול הובא במיוחד לארץ הקודש השליח הגה"ח הרב נועם ווגנר ראש ישיבת חב"ד יוהנסבורג, הידוע בסגנונו הכובש והחי למסע הרצאות והתוועדויות במוסדות החינוך והקהילות לחיזוק ההתקשרות למלך, בשיתוף עם הנהלות המוסדות והנציגים בקהילות.
בסערה חסידותית נפתח המסע ביום שלישי ז' אלול בהתוועדות בישיבה גדולה נצרת עילית בראשות הגה"ח הרב מענדל נחשון, ולמחרת בתלמוד תורה צבאות מנחם בפתיחת המתיבתא עם המנהל הגה"ח הרב יוסף אברהם פיזם, ובישיבה קטנה תות"ל בקרית שמואל-חיפה בראשות השליח הגה"ח הרב יגאל פיזם. ביום חמישי אחה"צ הרצאה מאלפת לבנות אחות תמימים בנחלת הרב חב"ד ובערב התוועדו בביהכנ"ס המרכזי בנחל'ה למעלה מ100 משתתפים עד לשעות הקטנות של הלילה.
בשבת קודש י"א אלול התארח הרב ווגנר בישיבת תות"ל מצפה יצהר בניהול הרב יצחק סנדרוי לשבת התחזקות נפלאה עמוסה התוועדויות ושיעורים בחסידות, ביום א' הרצאה מרתקת מדרשת פנימיות רמת אביב, התוועדות מרכזית בקהילה בלוד ע"י האברכים הנמרצים ר' דוד שמח ור' שלום מיפעי, ונאום מעורר בכנס מיוחד לכבוד מאות תלמידי ישיבה גדולה בצפת בראשות השליח הגה"ח הרב יוסף יצחק ווילשאנסקי שסיימו מסכת כתובות ובהמשך התוועדות מדהימה במכון הטכנולוגי חב"ד בצפת בניהול הרב שלומי אזרף ובראשות הרב חיים אליזער וילשאנסקי,
בליל וביום הבהיר ט"ו אלול הולדת ה-120 לישיבת תומכי תמימים התוועד הרב ווגנר בקהילה בשיתוף הגבאים ואיגוד האברכים, ובמוסדות החינוך בצפת, בתלמוד תורה אור מנחם בפתיחת המתיבתא בראשות הרב שז"א הכהן הנדל ומנהל הת"ת הרב מרדכי ידגר, בבית חנה בראשות הרב שלמה רסקין, בישיבת חנוך לנער בניהול הרב שלום לבקיבקר ובישיבה קטנה חסידי חב"ד ליובאוויטש, ובהמשך הערב התוועדות כאדאראם נלהבת בהיכל ישיבת תות"ל בית שמש (ראשל"צ לשעבר) בראשות הרבנים הרב משה לידר והרב ישראל יצחק זלמנוב,
בחמישי ט"ז אלול הרצאה מחיה ב'אור חיה' בירושלים ובערב התוועדות בטלז סטון עם קהל נכבד מחסידי פולין, בשבת קודש יום הבהיר ח"י אלול התוועד הרב ווגנר בישיבת וקהילת חב"ד ברמת אביב בראשות הרב חיים יוסף גינזבורג, במוצש"ק התוועדות בכפר בן נון, ובהמשך השבוע התוועדויות והרצאות בסמינר חיה מושקא בצפת, בקהילת חב"ד נתניה ובמוסדות בית ליובאוויטש כפר חב"ד יחד עם המרא דאתרא הגה"ח הרב מאיר אשכנזי.
בכל מקום עורר והלהיב את לב השומעים בדברים איתנים לאמונה והתקשרות ובטחון בהתגלות, בביאור דברי הרבי מלך המשיח על זמן הסגולה בתקופתנו המיוחדת על סף הגאולה, ובפרט בחודש אלול כאשר 'המלך בשדה' וקרוב לכל אחד, וזה הזמן הכי מתאים לעורר את האהבה וההתקשרות למלך המשיח על ידי קיום הוראותיו הק' וההכנה לנסיעה לתשרי, שתהיה בעזרת השם בבית המקדש השלישי!

כפר חב"ד
אור חיה ירושלים

הוסף תגובה חדשה