רבני חב"ד בקריאה להשתתף בפרויקט שנת השבעים

לרגל שבעים שנה לנשיאות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח, יצאו במיזם ארצי משותף בנושא 'קבלת המלכות', שיתקיים ביו"ד שבט תש"פ • כעת אנו מפרסמים, מכתב מיוחד בו רבני חב"ד בקריאה נרגשת: השתתפות של כל חסיד בקמפיין חשובה!

הארגונים הרשמיים בחב"ד, לרגל שבעים שנה לנשיאות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח, יצאו במיזם ארצי משותף בנושא 'קבלת המלכות', שיתקיים ביו"ד שבט תש"פ.

במסגרת המבצע יוקם אתר מאצינ'ג ייחודי בו במאמץ משותף יגיעו חסידי חב"ד ליעד של 70,000 חתימות על קבלת המלכות מהציבור הכללי, היעד האישי של כל חסיד הוא להחתים עשרה יהודים מסביבתו הקרובה השכנים, העמיתים לעבודה, ועוד.

בין החסידים שיעמדו ביעד האישי יתקיים הגרלה ייחודית על הזכות לשמש נציג המבצע אצל הרבי מלך המשיח.

בנוסף במסגרת הקמפיין יודפסו לחלוקה 100,000 עותקים של מגזין 'עולמות' המנגיש לציבור הכללי בנושא נשיא הדור וקבלת המלכות.

כעת אנו מפרסמים, מכתב מיוחד בו רבני חב"ד בקריאה נרגשת: השתתפות של כל חסיד בקמפיין חשובה!

פעולותינו:

הוסף תגובה חדשה