צפת: התוועדות 'בואכם לשלום' לשבים מחצרות קודשנו

כבקשת הרבי מלך המשיח להתוועד בקשר עם חזרתו מחצרות קודשנו, ולכבוד יום ההילולא של הרבנית הצדקנית מרת חיה מושקא נ"ע, בבית הכנסת 'היכל לוי יצחק' בקרית חב"ד בצפת, נערך אמש מעמד "בואכם לשלום" והתוועדות חסידים, לכבוד אנ"ש השבים מהרבי מלך המשיח יו"ד-י"א שבט שבעים שנה •

הוסף תגובה חדשה