הכנס תורה המסורתי ה-17 לתלמידי התמימים ואנ"ש מיסודה של אגו"ח באה"ק ת"ו

הכנס תורה המסורתי ה-17 לתלמידי התמימים ואנ"ש מיסודה של אגו"ח באה"ק ת"ו

יתקיים היום מהשעה 18:30 באמצעות הטלפון 089493770 שלוחה 1922

בתוכנית:

18:10 - קריאת התורה במניני המרפסות הרב מנחם מענדל הראל רב ביכנ"ס חב"ד בדרום צפת וחבר מכון הלכה חב"ד

19:10 - "הכופר במידות והמלווה בריבית ככופר ביציאת מצרים" עיון בשיטת הרמב"ם ואדה"ז וביאורי כ"ק אד"ש מה"מהרב משה לידר ראש ישיבת תות"ל בית שמש

19:40 - "הנזהר ממשהו חמץ בפסח" חידושים העולים משינויי המהדורות בהגדת כ"ק אד"ש מה"מ הרב ישראל נחמן לרנר ראש ישיבה גדולה ליובאוויטש בית שמש

20:10  הארת משיח באחרון של פסח הרב שלום דובער וולף מחבר הספר "ענינו של משיח" ור"מ בישיבת חח"ל צפת

   20:40 - עיון בזכירת וסיפור יציאת מצרים הרב יוסף אברהם פיזם ראש יתות"ל הקריות ורב ק. חב"ד קרית שמואל-חיפה חבר מכון הלכה חב"ד

21:10 - קיום מצוות תשביתו בזמננו - חידושו של אדמוה"ז הרב יהושוע נויהויזר ר"מ בישיבה גדולה חב"ד אור יהודה

   21:40 התוועדות חסידים היומית של 'התאחדות לכבוד יום הברית של כ"ק אד"ש מה"מ והולדת אביו הרה"ק רבי לוי יצחק נ"ע

 

יחי המלך המשיח!

הוסף תגובה חדשה