להאזנה: התוועדות היומית - כ"ו ניסן - של 'התאחדות החסידים'>>>

עם הרב יוסף יצחק זילברשטרום שי' שליח הרבי ומשפיע אנ"ש בלוד
בנושא הגאולה כבר כאן - הכיצד?

ניתן להאזין להתוועדויות היומיות של 'התאחדות החסידים' בטלפון 089493770 ומחייגים ברצף 1922 בחסות 'נחייג ונשמע'

הוסף תגובה חדשה