עכשיו להאזנה: ההתוועדות המיוחדת לכבוד כ"ח ניסן

מתוועדים על הנקודה: "עשו כל אשר ביכלתכם להביא משיח בפועל ממש"

עם

הגה"ח הרב גדליהו אקסלרוד שליט"א
אב"ד, רב חב"ד חיפה וחבר מכון הלכה חב"ד

הרה"ח הרב דוד נחשון שי'
שליח הרבי מה"מ ויו"ר ניידות חב"ד וצבאות ה' באה"ק

הרה"ח הרב זושא פוזנר שי'
שליח הרבי לאה"ק, משפיע ביתות"ל ויו"ר ועדת החינוך החב"די

הרה"ח הרב יעקב רייניץ שי'
משפיע בקהילת חב"ד ומשלוחי הרבי מה"מ בלוד

"יחי המלך" נאו
__
בחסות "נחייג ונשמע"

הוסף תגובה חדשה