אודות התאחדות

התאחדות החסידים לקבלת פני משיח הינו ארגון שנוסד בשנת תשס"ד בהנחיית יו"ר אגודת חסידי חב"ד בארץ הקודש הרב שלמה מיידנצ'יק ועם פטירתו הוקדש הארגון לזכרו. מטרת הארגון הינה ללבות את אור וחום האהבה וההתקשרות לרבי מליובאוויטש מלך המשיח שליט"א, להפיץ את מעיינות תורתו והדרכותיו, ולסייע לכל יהודי באהבת ישראל ובמאור פנים - באור ה'נשמתיות' החב"דית המקורית, כשכל הפעולות חדורות ומכוונות לנקודת השליחות העכשווית – 'קבלת פני משיח בפועל ממש'.