מפעולות הארגון

מטרת הארגון מתבצעת באמצעות התוועדויות, תעמולה להחדרת מושגים חסידותיים באור הגאולה על ידי עלונים וכרזות, שיעורים וסדנאות לאברכים, הפצת המכתב כללי של הרבי מלך המשיח בעיתונים, הגרלה חודשית על טיסה ל770. הפעולות נקבעות על פי התייעצות עם רבני ומשפיעי אנ"ש.