תעמולה חסידית

מבצע ארצי לחיזוק ההתקשרות בשבת י"ד כסלו

במטרה לעורר את אנש ומשפחותיהם לנצל את יום הסגולה יום הבהיר י"ד כסלו כדי להבעיר את אש האהבה וההתקשרות לרבי מלך המשיח, ארגון 'התאחדות החסידים' יצא בתעמולה עם מבצע לעודד ולזרז את אנש להקדיש את שבת קודש זו לחיזוק ההתקשרות לרבי מלך המשיח •

חיות ב'שמחת בית השואבה' לקבלת פני משיח

לרגל שמחת בית השואבה יצאנו בתעמולה מרהיבה לעודד את קיום הוראותיו הק' של הרבי מלך המשיח שליט"א, להבעיר חיות של התקשרות בשמחה הגדולה הנערכת בימי חג הסוכות לקבלת פני משיח צדקנו

תעמולה לשמוח ולרקוד בשמחת אדר לזירוז הגאולה

בתחילת חודש אדר הופצו ע"י ארגון 'התאחדות החסידים' כרזות המעוררות לקיים הוראת הרבי מלך המשיח "להרבות בשמחה" ברוב שירה וזמרה בכל עניני שמחה ומענות קודשו לעידוד הריקודים בכל מקום לבטל את כל הענינים הבלתי רצויים ולזרז את הגאולה

עמודים