תעמולה חסידית

להתראות עם הרבי: 'התאחדות' מעוררים לנוסע לתשרי!

לקראת חודש תשרי, מפרסם ארגון 'התאחדות החסידים', המחיה ומעורר את משפחת אנ"ש להתקשרות נאמנה לרבי מלך המשיח, כרזה מעוררת ומאירה, עם ציטוט מדברי קודשו המחיים של הרבי, הקוראת לכל אחד מהחסידים לקום ולנסוע לרבי לתשרי!

כ"ז אדר: מבצע התעוררות מיוחד לחיזוק תקנת 'תהלים בשבת מברכים'

כ"ז אדר: מבצע התעוררות מיוחד לחיזוק תקנת 'תהלים בשבת מברכים'.

בשבת מברכים ניסן, ארגון 'התאחדות החסידים', יצא במבצע מיוחד לזירוז הגאולה, בו כל הילדים שהגיעו לומר תהילים בבית הכנסת עם אבא או בליווי מבוגר, בשבת מברכים, יכנס להגרלה מיוחדת על ארבעה רחפנים!

מבצע ארצי לחיזוק ההתקשרות בשבת י"ד כסלו

במטרה לעורר את אנש ומשפחותיהם לנצל את יום הסגולה יום הבהיר י"ד כסלו כדי להבעיר את אש האהבה וההתקשרות לרבי מלך המשיח, ארגון 'התאחדות החסידים' יצא בתעמולה עם מבצע לעודד ולזרז את אנש להקדיש את שבת קודש זו לחיזוק ההתקשרות לרבי מלך המשיח •

עמודים