תעמולה חסידית

כ"ז אדר: מבצע התעוררות מיוחד לחיזוק תקנת 'תהלים בשבת מברכים'

כ"ז אדר: מבצע התעוררות מיוחד לחיזוק תקנת 'תהלים בשבת מברכים'.

בשבת מברכים ניסן, ארגון 'התאחדות החסידים', יצא במבצע מיוחד לזירוז הגאולה, בו כל הילדים שהגיעו לומר תהילים בבית הכנסת עם אבא או בליווי מבוגר, בשבת מברכים, יכנס להגרלה מיוחדת על ארבעה רחפנים!

מבצע ארצי לחיזוק ההתקשרות בשבת י"ד כסלו

במטרה לעורר את אנש ומשפחותיהם לנצל את יום הסגולה יום הבהיר י"ד כסלו כדי להבעיר את אש האהבה וההתקשרות לרבי מלך המשיח, ארגון 'התאחדות החסידים' יצא בתעמולה עם מבצע לעודד ולזרז את אנש להקדיש את שבת קודש זו לחיזוק ההתקשרות לרבי מלך המשיח •

חיות ב'שמחת בית השואבה' לקבלת פני משיח

לרגל שמחת בית השואבה יצאנו בתעמולה מרהיבה לעודד את קיום הוראותיו הק' של הרבי מלך המשיח שליט"א, להבעיר חיות של התקשרות בשמחה הגדולה הנערכת בימי חג הסוכות לקבלת פני משיח צדקנו

עמודים