חסדי שלמה ומשה

52,178 אלף ₪ נתרמו וחולקו לאביוני אנ"ש

74 משפחות שלוחים ואברכים חשובים מאנ"ש שמצבם הכלכלי וחלקם אף הבריאותי קשה וסבלם רב, קיבלו מענקים מקופת מתנות לאביוני אנ"ש המנוהלת ע"י​ קרן 'חסדי שלמה ומשה' של התאחדות החסידים.

11 שנים של "מתנות לאביונים" • המוקד נפתח

כמידי שנה חסידי חב"ד באה"ק מקייימים את מצוות "מתנות לאביונים" בחג הפורים, באמצעות קרן "חסדי שלמה ומשה" שע"י התאחדות החסידים המעבירים את הסכומים ישירות לאביוני אנ"ש.

התרומה במלואה תעבור לאביונים בו ביום. חלוקת הכספים תיעשה בהנחייתם ופיקוחם של הרב יצחק אייזיק לנדא והרב שלמה זלמן לבקיבקר – מרבני מכון הלכה חב"ד.

מתנות לאביוני אנ"ש בארצנו הקדושה

למען עשרות משפחות שלוחים ואברכים חשובים מאנ"ש שמצבם הכלכלי וחלקם אף הבריאותי קשה וסבלם רב, פונים אנו אליך בקריאה לבבית לתמוך בקופת מתנות לאביוני אנ"ש המנוהלת ע"י​ ארגון חסדי שלמה ומשה – התאחדות החסידים ​המסייע לאנ"ש ושלוחי הרבי מלך המשיח באה"ק מזה עשור שנים.
חלוקת הכספים למשפחות והפעילות נעשית בהכוונת ​

עמודים