"מכתב כללי"

מכתב כללי הוא מכתב מהרבי "אל בני ובנות ישראל בכל מקום שהם, ה' עליהם יחיו", לקראת חגים ומועדים, והשנה החדשה.
כתיבת המכתבים הכלליים החלה בח"י אלול תש"י. באותו יום נכתבו שני מכתבים כלליים לקראת השנה החדשה. מאז ואילך הרבי כתב לקראת (כמעט) כל יומא דפגרא, חג או מועד, "מכתב כללי" ובו ביאור על תוכנו של יום בעבודתו של כל יהודי כפרט, ובעבודת העם היהודי כולו בכלל, כהכנה לגאולה האמיתית והשלימה.
המכתבים נכתבו בדרך כלל באידיש ותורגמו ללשון הקודש, בתחילה על ידי ר' אוריאל צימער, ולאחר מכן על ידי ר' טוביה בלוי. חלק מהמכתבים נכתבו הן באידיש והן בלה"ק. מיד עם הדפסתו של כל מכתב כזה, הוא התפרסם בעיתונים רבים בארצות הברית ובארץ הקודש.

מחג הפסח של שנת תשס"ו התחדשה הדפסת המכתבים בעיתונים ביוזמת ארגון התאחדות החסידים לקבלת פני משיח, ועד היום הארגון השקיע מאות אלפי שקלים בעניין נעלה זה

מתנה לרבי לי"א ניסן: מליון וחצי יהודים יחשפו לאגרת קדשו!

לכבוד יום הבהיר י"א ניסן – בעיתונים 'ישראל היום', ב'מעריב' וב'הארץ' יתפרסם מכתב כללי מהרבי, הנבואה "הנה זה משיח בא" וקבלת המלכות, בעלות 80,000 ש"ח בתפוצה של 750,000 עותקים בסך הכל. במשך שנים רבות הרבי שילם בעצמו למעלה מ-100,000 ש"ח על פירסום מכתבו הק' בעיתונות. זו ההזדמנות שלך לפתוח צינורות חדשים! • לכל הפרטים ולאפשרויות תרומה.

40 שנה: דבר המלך הגיע למאות אלפים

בערב שבת קודש פורסם מכתבו הכללי של הרבי מלך המשיח מי"א אדר תשל"ז – ארבעים שנה – לכלל ישראל לקראת חג הפורים, בידיעות מקומונים בירושלים בתל אביב, ראשון לציון, חולון, רחובות, מזכרת בתיה , מרחב איילון לוד רמלה וישובי הסביבה, רמת גן גבעתיים רמת אפעל פתח תקוה וחלק מיו"ש כפר אז"ר. ארגון 'התאחדות החסידים' ממשיך בפעולה הנפלאה לפרסם בעיתונות מכתב כללי מהרבי מזה 12 שנים

עמודים