התוועדויות וכינוסים

התוועדות עם אנ"ש והתמימים היא אחת מן הדרכים להתקשרות אל נשיא הדור, היא אחד מהיסודות בדרכי החסידים, ומבוא למצוה היסודית של אהבת ישראל.
בקרב חסידים מקובלת האימרה כי "התוועדות חסידית יכולה לפעול, אף מה שאין ביכולתו של המלאך מיכאל לפעול". אימרה זו הסביר אדמו"ר הזקן, בכך שכשהאב רואה שבניו מסבים באחדות אזי מתעורר הוא בחשק למלא כל משאלותם, גם כשבדרכים ה'מקובלות' (כגון באמצעות המלאכים) אינם זכאים לכך. ואכן, במסורת החסידית סיפורים רבים על אנשים שנושעו אחר שהשתתפו בהתוועדות והתברכו.

"התאחדות החסידים" מארגנת במהלך השנה כולה אירועים חסידיים והתוועדויות בתאריכים ואיזורים שונים עם משפיעים, בנוסף להתוועדות המרכזית של אנ"ש בה' טבת.

חיי"ם שנה: מסע התוועדויות לחיזוק ההתקשרות

לקראת מלאת חיי"ם שנה לנשיאות נערך ביוזמת 'התאחדות החסידים' המסע החמישי לחיזוק ההתקשרות והאמונה ברחבי הארץ בשיתוף עם המוסדות והפעילים המקומיים, עם הרב ראובן מטוסוב שליח כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א ללשכה בצרפת, שהתוועד בבביכנ"ס הצעירים בצפת, בבביכנ"ס חב"ד נוה רבין אור יהודה, בבית כנסת חב"ד בבית שמש עם המשפיע הרב צבי הרטמן, בישיבת חב"ד פתח תקו

מסע התוועדויות ארצי עם הרב פאשטר מברינוא

בקשר עם ימי חג הגאולה ראש השנה לחסידות י"ט-כ"ף כסלו מגיע לארץ הקודש המשפיע המיוחד הרב בערל פאשטר מברינוא, צרפת לסבב התוועדויות, שיעורים והרצאות לחיזוק ההתקשרות והאמונה ברמת אביב, נתניה, ירושלים, מעלות, בית שמש, קריות ועוד.
נותרו מועדים בודדים בלוח הזמנים הצפוף, לבירורים והזמנות ניתן לפנות למוקד 'התאחדות החסידים' 058-70-90-770. כל הקודם זוכה!

גם בירושלים: מביאים את 770 הביתה

שיתוף פעולה של 'התאחדות החסידים' ובית חב"ד גילה בראשות הרב הירש פרבר הוביל לקיום התוועדות עומק מרוממת לכבוד האורחים ששבו מ770 ולרגל יום הבהיר כ"ף חשון, שנערכה בירושלים עם המשפיע הרב זושא פוזנר שליח הרבי לאה"ק ויו"ר ועדת החינוך החב"די.

עמודים