התוועדויות וכינוסים

התוועדות עם אנ"ש והתמימים היא אחת מן הדרכים להתקשרות אל נשיא הדור, היא אחד מהיסודות בדרכי החסידים, ומבוא למצוה היסודית של אהבת ישראל.
בקרב חסידים מקובלת האימרה כי "התוועדות חסידית יכולה לפעול, אף מה שאין ביכולתו של המלאך מיכאל לפעול". אימרה זו הסביר אדמו"ר הזקן, בכך שכשהאב רואה שבניו מסבים באחדות אזי מתעורר הוא בחשק למלא כל משאלותם, גם כשבדרכים ה'מקובלות' (כגון באמצעות המלאכים) אינם זכאים לכך. ואכן, במסורת החסידית סיפורים רבים על אנשים שנושעו אחר שהשתתפו בהתוועדות והתברכו.

"התאחדות החסידים" מארגנת במהלך השנה כולה אירועים חסידיים והתוועדויות בתאריכים ואיזורים שונים עם משפיעים, בנוסף להתוועדות המרכזית של אנ"ש בה' טבת.

מסע התקשרות: בית שמש, כפר סבא, רמת אביב ותל ציון

ההתוועדויות במסגרת 'מסע התקשרות' בארגון המוסדות המקומיים ובסיוע 'התאחדות החסידים', לרגל יום הבהיר טו אלול – כאדאראם – ולכבוד חי אלול וכהכנה לנסיעה לרבי לתשרי, נמשך בכל השטורעם.

המשפיעים הרב זושא פוזנר, הרב יוסק'ה פרידמן והרב יוסף פיזם התוועדו בבית שמש, ברמת אביב ובכפר סבא ועוררו בסגנונם, בחיות ובהתלהבות להתרומם ולהתחבר באלוקות על ידי התקשרות לרבי מלך המשיח.

לוד: התוועדות 'כאדאראם' בשטורעם גדול

מסע התקשרות של ארגון 'התאחדות החסידים' החל הערב בהתוועדות מרכזית בקהילת חב"ד בלוד, המתוועד הרב יוסף אברהם פיזם משפיע בישיבת תות"ל הקריות, בדבריו הנלהבים על ההתקשרות והאמונה ובסיפורים הנפלאים מהרבי מלך המשיח, כבש את הקהל הגדול שזרם לאורך הערב, ובשיאה פרצה שמחת חגיגת יום הבהיר ט"ו אלול התייסדות תומכי תמימים בריקודים בשטורעם ובחיות שנמשכו עד שעות הלילה המאוחרות • לגלריית ת

מסע התוועדויות "כאדאראם" לחיזוק האמונה וההתקשרות

לקראת הנסיעה לרבי מלך המשיח ובקשר עם יום הבהיר ט"ו – ח"י אלול – "כאדאראם" לרגל יום התייסדות – הולדת תומכי תמימים – יזם ארגון 'התאחדות החסידים' בשיתוף עם מוסדות ופעילים מקומיים מסע המשפיעים לחיזוק האמונה וההתקשרות • לו"ז המסע: בגוף הידיעה • המעוניינים בסיוע באיתור משפיע מתאים להתוועדות באזור מגוריהם, יכולים לפנות: 0587090770 • לפרטים המלאים

עמודים