התוועדויות וכינוסים

התוועדות עם אנ"ש והתמימים היא אחת מן הדרכים להתקשרות אל נשיא הדור, היא אחד מהיסודות בדרכי החסידים, ומבוא למצוה היסודית של אהבת ישראל.
בקרב חסידים מקובלת האימרה כי "התוועדות חסידית יכולה לפעול, אף מה שאין ביכולתו של המלאך מיכאל לפעול". אימרה זו הסביר אדמו"ר הזקן, בכך שכשהאב רואה שבניו מסבים באחדות אזי מתעורר הוא בחשק למלא כל משאלותם, גם כשבדרכים ה'מקובלות' (כגון באמצעות המלאכים) אינם זכאים לכך. ואכן, במסורת החסידית סיפורים רבים על אנשים שנושעו אחר שהשתתפו בהתוועדות והתברכו.

"התאחדות החסידים" מארגנת במהלך השנה כולה אירועים חסידיים והתוועדויות בתאריכים ואיזורים שונים עם משפיעים, בנוסף להתוועדות המרכזית של אנ"ש בה' טבת.

כ"ח סיון-ג'תמוז: להט אמונה והתקשרות בהתוועדויות האיזוריות

גם השנה לרגל יום הבהיר כ"ח סיוון ולקראת ג' תמוז, התוועדו רבים מאנ"ש ומקורבי חב"ד בסערה ובהתלהבות, בחיות ובעוצמה במסע ההתוועדויות האיזוריות לחיזוק אמונה והתקשרות, תחת הכותרת "אין אנו מניחים אותו" על ידי המוסדות והשלוחים המקומיים ביוזמת ובסיוע 'התאחדות החסידים' • בלוד התוועדו בלהט בחגיגת יום הבהיר, יחד עם האורח המיוחד הגה"ח הרב יוסף יצחק ווילשאנסקי משל

סבב התוועדויות איזוריות: אין אנו מניחים אותו

לרגל יום הבהיר כ"ח סיון ולקראת ג' תמוז, מקיים ארגון 'התאחדות החסידים' כמידי שנה, סבב התוועדויות אזוריות לחיזוק האמונה וההתקשרות לרבי מלך המשיח. יריית הפתיחה תהיה מחר בקהילת חב"ד בלוד בהתוועדות מיוחדת עם הרב יוסף יצחק ווילשאנסקי שליח הרבי לאה"ק וראש ישיבות חב"ד בצפת. חב"ד אינפו יעדכן וידווח.

י"ג אייר: ארגון העליה לקבר והתוועדות חסידים מרכזית

כמידי שנה לכבוד י"ג אייר רבים מאנ"ש והתמימים, פקדו את קברו של בעל היארצייט הוו"ח אי"א רב פעלים וכו' ישראל ארי' ליב אחיו של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח בי"ג אייר.
ארגון 'התאחדות החסידים', דאגו לכל הצרכים עבור האלפים הפוקדים את הקבר, חוברות מיוחדות עם תהילים ומשניות וביאור הרבי בקשר לבעל היארציי, המקום כולו הואר בתאורה מיוחדת, ושתיה בשפע.

עמודים