התוועדויות וכינוסים

התוועדות עם אנ"ש והתמימים היא אחת מן הדרכים להתקשרות אל נשיא הדור, היא אחד מהיסודות בדרכי החסידים, ומבוא למצוה היסודית של אהבת ישראל.
בקרב חסידים מקובלת האימרה כי "התוועדות חסידית יכולה לפעול, אף מה שאין ביכולתו של המלאך מיכאל לפעול". אימרה זו הסביר אדמו"ר הזקן, בכך שכשהאב רואה שבניו מסבים באחדות אזי מתעורר הוא בחשק למלא כל משאלותם, גם כשבדרכים ה'מקובלות' (כגון באמצעות המלאכים) אינם זכאים לכך. ואכן, במסורת החסידית סיפורים רבים על אנשים שנושעו אחר שהשתתפו בהתוועדות והתברכו.

"התאחדות החסידים" מארגנת במהלך השנה כולה אירועים חסידיים והתוועדויות בתאריכים ואיזורים שונים עם משפיעים, בנוסף להתוועדות המרכזית של אנ"ש בה' טבת.

120 שנה לתומכי תמימים • מסע ההתקשרות בארץ הקודש

'מסע התקשרות' השלישי לשנה זו נערך ע"י ארגון 'התאחדות החסידים' תחת הכותרת "כאדאראם" (=מהפכה, כלשון הרבי מלך המשיח) בקשר עם מלאת 120 שנה להתייסדות תומכי תמימים ליובאוויטש וכהכנה לנסיעה לרבי מלך המשיח לתשרי, כאשר לקראת יום הבהיר ט"ו אלול הובא במיוחד לארץ הקודש השליח הגה"ח הרב נועם ווגנר ראש ישיבת חב"ד יוהנסבורג, הידוע בסגנונו הכובש והחי למסע הרצאות

120 שנה לתומכי תמימים • מסע ההתקשרות הגיע לנחל'ה

מסע ההרצאות והתוועדויות השליח הרב נועם ווגנר ראש ישיבת חב"ד יוהנסבורג לרגל 120 להתייסדות תומכי תמימים בעיצומו. המסע בארגון 'התאחדות החסידים' נפתח בהצלחה ועשרות התוועדו עם הרב ווגנר עד לשעות הקטנות של הלילה

נפתח מסע התוועדויות ארצי עם הרב ווגנר

אמש נפתח בסערה חסידותית 'מסע התקשרות' השלישי לשנה זו הנערך ע"י ארגון 'התאחדות החסידים' עם השליח הרב נועם ווגנר ראש ישיבת חב"ד יוהנסבורג שהתוועד בחיות ובהתלהבות וחיזק את האמונה בהתגלות הרבי מלך המשיח בישיבה גדולה נצרת עילית, בתלמוד תורה צבאות מנחם ובישיבה קטנה תות"ל בקרית שמואל-חיפה.

עמודים