מקושרים ומאושרים
עם התאחדות החסידים

אנו פועלים ליצור עבור כל אחד ממשפחת חסידי חב"ד ליובאוויטש באה"ק סביבה חמה וחסידית, החדורה בהתקשרות לרבי שליט"א מלך המשיח.

החזון שלנו מיוסד על דברי הרבי בשם רבינו הזקן, כי "דרכי החסידות הם, שכל החסידים יהיו כמו משפחה אחת על-פי התורה באהבה".

היה שותף פעיל במגוון הפעילויות וזכור שלעולם אינך לבד. אנו צועדים יחד בדרך ליובאוויטש וברוח הגאולה לקבל פני משיח בפועל!

הגרלה חודשית

הצטרפו למשפחת מנויי 'התאחדות החסידים' המשתתפים מידי חודש בהגרלות על כרטיסי טיסה לרבי - כולל אירוח - ומקבלים לביתם מידי חודש את מגזין 'דרך המלך' למשפחה החסידית.

פעילויות בכל השנה

מרכזי הטיפולים והלימודים 'מאושרים' - מכניסים גאולה במשפחה. מוקד המשפיעים 'עשה לך רב' - דיסקרטי ומקצועי. שיעורים, התוועדויות ופעילויות עם נשמה חסידית.

אירועים ויומי דפגרא

ארגון והפקת חגיגות 'דידן נצח', ירידי הספרים, ועידת 'מקושר בכל', התוועדויות ארציות ומקומיות, מבצעי לימוד, כנסים וימי עיון חדורים בנקודת השליחות העכשווית.

חסדי שלמה ומשה

קרן לסיוע ותמיכה בכבוד לאנ"ש במציאת עבודה והעברת תמיכות כספיות לקראת החגים ובכל השנה ע"ש הרה"ח הרב שלמה מיידנצ'יק והגה"ח הרב משה אשכנזי ע"ה.

הוצאה לאור

מחלקת הוצאת ספרים, חוברות וחומרי עיון לחיזוק ההתקשרות והאמונה ברבי מלך המשיח נשיא דורנו, וכן הדרכות וחומרי עזר למימוש הוראות הרבי בחיי היום-יום.

מאגר המדיה החסידי

מאגר פרסומים מיוחדים בוידאו של הרבי שליט"א מלך המשיח, תכניות לימוד והעשרה ותכניות חינוכיות לצפייה, תיעוד התוועדויות ושיעורים והנגשת קטעי ארכיון נדירים.

מיזם הפלעדזש

מיזם העשירות המיוסד על הצעת והבטחת הרבי מלך המשיח לכתיבת 'התחייבות' עוד לפני ראש השנה על סכום 'שלמעלה מהיכולת' לפתיחת צינורות חדשים לעשירות.

ועידת מקושר בכל

הועידה השנתית למשפחת ליובאוויטש בתקופת הקיץ. מושבי םמיוחדיםף הרצאות וסדנאות מקצועיות להשקעה והצלחה בבית החסידי ובחיזוק החיות וההתקשרות.

מכתב כללי

הדפסת והפצת המכתבים הכלליים של הרבי מלך המשיח "אל בני ובנות ישראל בכל מקום שהם", לקראת החגים והמועדים, מידי חג ומועד, בעיתונות הארצית והמקומית.

תכנית המנויים

התאחדות החסידים זוהי משפחה. בחר את המסלול שלך להצטרפות למשפחת המנויים, להשתתפות וזכייה בגורל ולשותפות בפעילות בתרומה חודשית ללא כל התחייבויות.

עדכונים ופעילויות

נרשמים ומרגישים את הנצחון!

עשרה ימים בלבד נותרו עד ל"יום הניצחון" ה' טבת, בו נוכחו כל באי עולם כי "הרבי והספרים שייכים לחסידים", ובמטה התאחדות החסידים התכונה רבה עד השעות הקטנות של הלילה. אחד

קרא עוד »

ה' טבת עולה לבנייני האומה

לאור העניין הרב שמעוררת ההתוועדות השנה והכמות הגדולה במיוחד של משתתפים שמתעתדים להגיע, ייערך האירוע לראשונה במרכז הקונגרסים הבינלאומי בנייני האומה בירושלים. ההתוועדות המרכזית תתקיים ברוב עם באולם רחב ידיים ובאולם נפרד ייערך יריד ה' טבת הגדול בארץ. כל הפרטים >>>

קרא עוד »

נותנים מתנה לרבי

לכבוד יום הבהיר י"ד כסלו "יום ההתקשרות", מכריזים ב'התאחדות החסידים' על מבצע ענק של מתנות לרבי מלך המשיח. "דער טאָג וואָס מהאָט מיר פאַרבונדען מיט אַייך און אַייך מיט מיר,

קרא עוד »

מתורתו של אדמו"ר הרש"ב

יותר פשוט מתמיד, עושים מה שהרבי רוצה בקשר עם הוראת הרבי "כדאי ונכון שבין הענינים שלומדים מתורתו של בעל יום ההולדת ילמדו גם קונטרס החלצו" "ובפרט במאמריו של "ויהיו חיי

קרא עוד »

הצטרף למשפחת המנויים ולהגרלה חודשית

הוראות הרבי

קובץ לימוד ליום הבהיר כ"ף חשון

בקשר עם הוראת הרבי "כדאי ונכון שבין הענינים שלומדים מתורתו של בעל יום ההולדת ילמדו גם קונטרס החלצו" "ובפרט במאמריו של "ויהיו חיי שרה" כו'" מוגש לפניכם קובץ לימוד ובו חלקים ממאמר 'החלצו' תרנ"ט עם רקע למאמר ויומן מחלוקת הקונטרס ע"י כ"ק אדמו"ר שליט"א, מאמרים ד"ה 'ויהיו חיי שרה' ושיחות בענין אהבת ישראל

עשה לך רב:

"ולכן, הצעתי ובקשתי – בבקשה נפשית (ועוד יותר מזה, אלא שאין בידי לעת עתה ביטוי מתאים יותר כו') – שיפרסמו את הדברים בכל מקום ומקום, – בשמי, או שלא בשמי, בהתאם להתועלת בנוגע לקיום הדבר – שכדאי ונכון ביותר, אשר, כל אחד ואחת מישראל, אנשים נשים וטף, יקיימו את הוראת המשנה "עשה לך רב", ומזמן לזמן יבואו אליו כדי לעמוד ל"מבחן" בנוגע למעמדם ומצבם בעבודת ה', אשר, על ידי זה יתוסף בוודאי ובוודאי אצל כל אחד ואחד מישראל בכל עניני טוב וקדושה, הלוך ומוסיף ואור" (משיחת פרשת דברים תשמ"ו)

מוקד טלפוני – עשה לך רב – של משפיעים המאפשרים התייעצות, גם באופן אנונימי.

אירועים

ועידת מקושר בכל

חגיגות דידן נצח

"וכולם יחדיו מרעישים עם כל הכלים שבידיהם, וצועקים "דידן נצת דידן נצח", כלומר, שזהו מצב שיש צורך ברעש וצעקה "דידן נצח דידן נצח", שכן, לולי

קרא עוד »

תכנית י"ד כסלו

"זהו היום שקישרו אותי עמכם ואתכם עימי, אני אייגע אותכם ואתם תייגעו אותי, וביחד נתייגע [להביא את] הגאולה האמיתית והשלימה. ושהקב"ה יעזור שנראה פרי טוב

קרא עוד »

פעילויות

ה' טבת עולה לבנייני האומה

לאור העניין הרב שמעוררת ההתוועדות השנה והכמות הגדולה במיוחד של משתתפים שמתעתדים להגיע, ייערך האירוע לראשונה במרכז הקונגרסים הבינלאומי בנייני האומה בירושלים. ההתוועדות המרכזית תתקיים ברוב עם באולם רחב ידיים ובאולם נפרד ייערך יריד ה' טבת הגדול בארץ. כל הפרטים >>>

קרא עוד »

הירשם לקבלת לחלוחית יומית ועדכוני פעילות

מה החלום החסידי שלך?

רוצה לחיות בעצמך ולהחיות בסביבתך התקשרות לרבי? ברצונך לסייע לפעילות ברוחניות ובגשמיות? יש לך צורך במענה מהיר?

אנחנו כאן איתך! מוקדי התקשרות לפרטים ושאלות:

הצלחתך היא שליחותנו!

ניתן להשאיר פרטים ואנו ניצור קשר בשמחה ובהקדם!

מקומות אחרונים לחגיגות 'דידן נצח'

הזמנת כרטיס כניסה - ללא עלות - להתוועדות בבנייני האומה - חובה!
מס' מקומות מוגבל