ללכת לבטח בדרך המלך

מגזין האיכות החגיגי והמוגדל של "דרך המלך" להעצמת המשפחה החסידית, החליט להעביר מסר של אחדות והידברות כנה ואמיצה בקרב משפחת החסידים כולה וזאת כחלק מהפעולות של מוסדות 'התאחדות החסידים' להבערת אש ההתקשרות לרבי שליט"א מלך המשיח – כשכל החסידים מאוחדים כמשפחה אחת מאושרת וגדולה חדורים במטרת השליחות היחידה שנותרה קבלת פני נשיא דורנו משיח צדקנו בפועל ממש.

בכתבה שלפניכם מודגשת נחיצות האחדות האמיתית סביב ההתקשרות לרבי וביצוע רצונו הקדוש בחיות ובלהט במה שהרבי בעצמו מונח, "לחיות עם משיח" ולהסביר את ענינו של משיח לכל אחד ואחת. המגזין התקבל בסערה ובהתלהבות בקרב אלפי משפחות המנויים שמספרים שאכן הגיע הזמן להסתכל על המצב בבגרות ובאחריות ולהתגבר על הפערים כדי לשלב ידיים לפרסם את בשורת הגאולה בכל העוצמה, ומביעים התפעלות מהראיון המפתיע עם הרב חיים יוסף גינזבורג והרב משה שילת.

המגזין זמין עכשיו לקריאה אונליין:

לְמַעַן אַחַי וְרֵעָי אֲדַבְּרָה נָּא

רב-שיח עמוק ומטלטל לכבוד יום הבהיר י"א ניסן וחג הפסח של שנת 'הקהל', עם הרב חיים יוסף גינזבורג, הרב משה שילת והרב שמעון יהודה פיזם

"וזו תהי' התחלה קרובה והכנה קרובה וסלילת דרך – דרך רחבה, דרך המלך (כדרשת חז"ל: "דרך הדרך") – לקיום היעוד "הנני מביא אותם גו' בם עור ופסח גו' קהל גדול ישובו הנה", בקרוב ממש, עי"ז שתהי' גאולה פרטית של "המון" – עשיריות ומאות ואלפים ורבבות – מישראל, שיסללו את הדרך לגאולה האמיתית והשלימה של כל בנ"י בכל מושבותיהם, ע"י משיח צדקנו, כפס"ד הרמב"ם ש"הרי זה משיח בודאי", יבוא ויגאלנו בקרוב ממש".

מגזין 'דרך המלך' להעצמת המשפחה החסידית
יו"ל ע"י מוסדות 'התאחדות החסידים'
וועדת החינוך החב"די

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד