בחרו סכום שתרצו לתרום:

'מתנות לאביונים' בהידור בו ביום בדרך של כבוד. מי שבחרת לתת להם חיבוק וסיוע יקבלו ישירות ובכבוד את המתנה, ועשית להם פורים שמח באמת!