הַקְהֵל אֶת הָעָם

לבו של כל חסיד בוער ברשפי אש קודש לבצע את השליחות שהוטלה עלינו מפי הרבי מלך המשיח: "הקֵהל את העם, האנשים, הנשים והטף . . ליראה את ה'" – לנצל כל הזדמנות אפשרית וכל מפגש מזדמן ל"כינוס הקהל", בו יתעוררו באחדות ואהבת ישראל ובחיזוק יראת ה' וקיום מצוותיו.

בתוך האתר שלנו קיבצנו עבורכם את כל הכלים הנדרשים לביצוע "מבצע הקהל" עם דגש על זהות ודבר המלך