בוחרים

בקלפי

ומקהילים

למשיח

כולנו יוצאים ל׳מבצעים׳
ביום הבחירות,

ומנצלים את ההזדמנות למבצע תפילין
ובפרט למבצע הקהל לקבלת פני משיח

ומנצלים את ההזדמנות למבצע תפילין ובפרט למבצע הקהל לקבלת פני משיח

ניתן לצפות ברשימת הקלפיות ברחבי הארץ ולראות מה הקלפי הקרוב לביתכם ושתוכלו לפעול בו

ניתן לצפות ברשימת הקלפיות ברחבי הארץ

ולראות מה הקלפי הקרוב לביתכם ושתוכלו לפעול בו

יחי אדוננו מורינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד