כל הכבוד, שלחצת על הלינק הזה.

זו הולכת להיות התרומה הכי מיוחדת ומהירה שהיתה לך אי פעם.

מבצע צרכי החג 'קמחא דפסחא' כמו שהרבי רוצה ברמה הכי גבוהה, בחשאיות ובכבוד ישירות למשפה.

תרומה חדשה נכנסה לפני 20 דקות 5 דקות 60 דקות שעה 2 שעות

אודות קרן חסדי שלמה ומשה

אגף החסד ב'התאחדות החסידים' פועל לאורך השנה במטרה אחת: לסייע בדרך של כבוד למשפחות אנ"ש חסידי ליובאוויטש הזקוקות לסיוע, באמצעות קרן 'חסדי שלמה ומשה' ע"ש יו"ר אגו"ח הרה"ח הרב שלמה מיידנצ'יק והגה"ח הרב משה אשכנזי ע"ה רב ק. חב"ד ת"א וחבר הנהלות אגו"ח ותו"ת.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

משפחות כבר תרמו
1 +
סה"כ
0

העברה בנקאית

בנק מרכנתיל (17)
סניף 745
חשבון 103032
ע"ש התאחדות החסידים

לציין בהעברה: עבור קמחא דפסחא

תראו מה הרבי אומר:
"שכל מציאותו.. חדורה בהחיות דמשיח.. וכל זה - לאו דוקא בענינים נעלים..
אלא גם (ובעיקר) בענינים פשוטים, כמו נתינת צרכיו הגשמיים של יהודי"

(ש"פ תולדות נ"ב)