ללכת לבטח בדרך המלך

מגזין האיכות החגיגי והמוגדל של “דרך המלך” להעצמת המשפחה החסידית, החליט להעביר מסר של אחדות והידברות כנה ואמיצה בקרב משפחת החסידים כולה וזאת כחלק מהפעולות של מוסדות ‘התאחדות החסידים’ להבערת אש ההתקשרות לרבי שליט”א מלך המשיח – כשכל החסידים מאוחדים כמשפחה אחת מאושרת וגדולה חדורים במטרת השליחות היחידה שנותרה קבלת פני נשיא דורנו משיח צדקנו בפועל ממש.

המגזין זמין עכשיו לקריאה אונליין:

עֵדוּת לְיִשְׂרָאֵל לְהֹדוֹת לְשֵׁם ה'

הגה"ח הרב יוסף יצחק ווילשאנסקי שליט"א, ר"י חח"ל צפת ושליח הרבי לאה"ק, בראיון מיוחד ומעורר לחג הפסח

"וזו תהי' התחלה קרובה והכנה קרובה וסלילת דרך – דרך רחבה, דרך המלך (כדרשת חז"ל: "דרך הדרך") – לקיום היעוד "הנני מביא אותם גו' בם עור ופסח גו' קהל גדול ישובו הנה", בקרוב ממש, עי"ז שתהי' גאולה פרטית של "המון" – עשיריות ומאות ואלפים ורבבות – מישראל, שיסללו את הדרך לגאולה האמיתית והשלימה של כל בנ"י בכל מושבותיהם, ע"י משיח צדקנו, כפס"ד הרמב"ם ש"הרי זה משיח בודאי", יבוא ויגאלנו בקרוב ממש".

מגזין ‘דרך המלך’ להעצמת המשפחה החסידית
יו”ל ע”י מוסדות ‘התאחדות החסידים’
וועדת החינוך החב”די

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד