כל הכבוד, שהגעת לכאן.
זו תהיה התרומה הכי מיוחדת ומהירה שהיתה לך.

כמו שהרבי רוצה,
ברמה הכי גבוהה, בחשאיות ובדרך של כבוד למשפחות שצריכות את העזרה שלנו.
צריך רק להקיש על הסכום לתרומה, לבחור לתרומה באשראי או ב'ביט',
והמתנות יועברו למשפחות אנ"ש בו-ביום בהידור ובכבוד.

אודות קרן חסדי שלמה ומשה:

אגף החסד ב'התאחדות החסידים' פועל לאורך כל השנה, במטרה לסייע בדרך של כבוד למשפחות אנ"ש חסידי ליובאוויטש הזקוקות לעזרה, באמצעות קרן 'חסדי שלמה ומשה', ע"ש הרה"ח הרב שלמה מיידנצ'יק ע"ה יו"ר אגו"ח באה"ק והגה"ח הרב משה אשכנזי ע"ה רב קהילת חב"ד ת"א וחבר הנהלות אגו"ח ותומכי תמימים.

המילים הקדושות של הרבי:

"שכל מציאותו . . חדורה בהחיות דמשיח . . וכל זה - לאו דוקא בעניינים נעלים.. אלא גם (ובעיקר) בעניינים פשוטים, כמו נתינת צרכיו הגשמיים של יהודי" (ש"פ תולדות נ"ב)

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

כל הכבוד, שהגעת לכאן.
זו תהיה התרומה הכי מיוחדת ומהירה שהיתה לך.

כמו שהרבי רוצה,
ברמה הכי גבוהה, בחשאיות ובדרך של כבוד למשפחות שצריכות את העזרה שלנו.
צריך רק להקיש על הסכום לתרומה, לבחור לתרומה באשראי או ב'ביט',
והמתנות יועברו למשפחות אנ"ש בו-ביום בהידור ובכבוד.

אודות קרן חסדי שלמה ומשה:

אגף החסד ב'התאחדות החסידים' פועל לאורך כל השנה, במטרה לסייע בדרך של כבוד למשפחות אנ"ש חסידי ליובאוויטש הזקוקות לעזרה, באמצעות קרן 'חסדי שלמה ומשה', ע"ש הרה"ח הרב שלמה מיידנצ'יק ע"ה יו"ר אגו"ח באה"ק והגה"ח הרב משה אשכנזי ע"ה רב קהילת חב"ד ת"א וחבר הנהלות אגו"ח ותומכי תמימים.

המילים הקדושות של הרבי:

"שכל מציאותו.. חדורה בהחיות דמשיח.. וכל זה - לאו דוקא בעניינים נעלים.. אלא גם (ובעיקר) בעניינים פשוטים, כמו נתינת צרכיו הגשמיים של יהודי" (ש"פ תולדות נ"ב)

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד