התוועדות במשפחה

תכנים שמתאימים להתוועדות לכל המשפחה מילדים עד מבוגרים
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

מתוועדים עם הרבי

חלק קל ההבנה משיחת י' שבט תשי"א 
להורדה או לקריאה לחצו על הקישור:

מספרים על הרבי

סיפור על מופת של הרבי שקרה עם הרב שלמה קונין שליח הרבי לקליפורניה

מנגנים עם הרבי

מצורף קישור לניגוני התוועדות עם הרבי  

רוקדים לקבלת פני הרבי מלך המשיח

מצורף קישור לניגוני שמחה
 


מצורף קישור לניגוני שמחה

ראש השנה להתקשרות יו"ד-י"א שבט