ראש השנה להתקשרות

ימי ההכנה ליו"ד-י"א שבט ו"קבלת המלכות" של כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

באתי לגני י"א שבט ה'תשי"א

בי"א שבט תשי"א פתח הרבי מלך המשיח והתחיל לומר את המאמר של "קבלת הנשיאות" באופן רשמי, ובו הניח את היסודות לעבודת דור השביעי בהבאת הגאולה והורדת השכינה למטה בארץ. לרגל י'-י"א שבט, אנו מביאים בזה וידאו מתורגם ממאמר באתי לגני שנאמר באותה התוועדות מרטיטה.

מאמר באתי לגני תשכ"ב

מנהג החסידים ללמוד מידי שנה את המאמר לפי הקביעות המתאימה לשנה זו – תשכ"ב, תשמ"ב כהכנה לקראת יום הבהיר יו"ד-י"א שבט, וכדברי הרבי שנדרשת "הכנה רבה". בקישור זה תמצאו הקלטה ממאמר "באתי לגני" תשכ"ב לצד גוף המאמר (בלתי מוגה) בקובץ הניתן להורדה.

קובץ באתי לגני - מנוקד

כהכנה ליו"ד-י"א שבט מוגש לציבור קובץ המאמרים השנתיים של באתי לגני – תשכ"ב-תשמ"ב במהדורה מנוקדת ומאירת עיניים, עם פיענוח של ראשי־התיבות. הקובץ נערך ע"י וועד להפצת שיחות, הודפס והופץ ע"י "התאחדות החסידים" בסיוע חברת ימות המשיח בע"מ.

לחצו כאן להורדת קובץ באתי לגני המנוקד

המעשה הוא העיקר: י' שבט

קובץ המעשה ההוא העיקר הינו ליקוט של הוראות הרבי שליט"א מלך המשיח (החל משנת תשמ"ח) בנוגע למעשה בפועל (בשנים אלו הדגיש הרבי שוב ושוב ש"המעשה – הוא העיקר"). חברי מערכת המעשה הוא העיקר  זכו להגהות מיוחדות של הרבי על כמה מהגיליונות.

מאמר באתי לגני תשמ"ב – מתורגם

ראש השנה להתקשרות יו"ד-י"א שבט