מדור הוידאו של
התאחדות החסידים לקבלת פני משיח

צעירים – שלוחים של הרבי

צעירים – שלוחים של הרבי_חלק ראשון

צעירים – שלוחים של הרבי_חלק שני

14:

10