מקושרים ומאושרים
עם התאחדות החסידים

אנו פועלים ליצור עבור כל אחד ממשפחת חסידי חב"ד ליובאוויטש באה"ק סביבה חמה וחסידית, החדורה בהתקשרות לרבי שליט"א מלך המשיח.

החזון שלנו מיוסד על דברי הרבי בשם רבינו הזקן, כי "דרכי החסידות הם, שכל החסידים יהיו כמו משפחה אחת על-פי התורה באהבה".

היה שותף פעיל במגוון הפעילויות וזכור שלעולם אינך לבד. אנו צועדים יחד בדרך ליובאוויטש וברוח הגאולה לקבל פני משיח בפועל!

הגרלה חודשית

הצטרפו למשפחת מנויי 'התאחדות החסידים' המשתתפים מידי חודש בהגרלות על כרטיסי טיסה לרבי - כולל אירוח - ומקבלים לביתם מידי חודש את מגזין 'דרך המלך' למשפחה החסידית.

פעילויות בכל השנה

מרכזי הטיפולים והלימודים 'מאושרים' - מכניסים גאולה במשפחה. מוקד המשפיעים 'עשה לך רב' - דיסקרטי ומקצועי. שיעורים, התוועדויות ופעילויות עם נשמה חסידית.

אירועים ויומי דפגרא

ארגון והפקת חגיגות 'דידן נצח', ירידי הספרים, ועידת 'מקושר בכל', התוועדויות ארציות ומקומיות, מבצעי לימוד, כנסים וימי עיון חדורים בנקודת השליחות העכשווית.

חסדי שלמה ומשה

קרן לסיוע ותמיכה בכבוד לאנ"ש במציאת עבודה והעברת תמיכות כספיות לקראת החגים ובכל השנה ע"ש הרה"ח הרב שלמה מיידנצ'יק והגה"ח הרב משה אשכנזי ע"ה.

הוצאה לאור

מחלקת הוצאת ספרים, חוברות וחומרי עיון לחיזוק ההתקשרות והאמונה ברבי מלך המשיח נשיא דורנו, וכן הדרכות וחומרי עזר למימוש הוראות הרבי בחיי היום-יום.

מאגר המדיה החסידי

מאגר פרסומים מיוחדים בוידאו של הרבי שליט"א מלך המשיח, תכניות לימוד והעשרה ותכניות חינוכיות לצפייה, תיעוד התוועדויות ושיעורים והנגשת קטעי ארכיון נדירים.

מיזם הפלעדזש

מיזם העשירות המיוסד על הצעת והבטחת הרבי מלך המשיח לכתיבת 'התחייבות' עוד לפני ראש השנה על סכום 'שלמעלה מהיכולת' לפתיחת צינורות חדשים לעשירות.

ועידת מקושר בכל

הועידה השנתית למשפחת ליובאוויטש בתקופת הקיץ. מושבי םמיוחדיםף הרצאות וסדנאות מקצועיות להשקעה והצלחה בבית החסידי ובחיזוק החיות וההתקשרות.

מכתב כללי

הדפסת והפצת המכתבים הכלליים של הרבי מלך המשיח "אל בני ובנות ישראל בכל מקום שהם", לקראת החגים והמועדים, מידי חג ומועד, בעיתונות הארצית והמקומית.

תכנית המנויים

התאחדות החסידים זוהי משפחה. בחר את המסלול שלך להצטרפות למשפחת המנויים, להשתתפות וזכייה בגורל ולשותפות בפעילות בתרומה חודשית ללא כל התחייבויות.

עדכונים ופעילויות

פורקים את החבילות

פורקים את החבילות

עם בואם של האורחים מ770 לארצנו הקדושה, פותח ארגון 'התאחדות החסידים' בפרויקט התוועדויות 'פורקים את החבילות' וברוכים הבאים לשבים מ770 בקהילות אנ"ש באה"ק, במטרה לחזק את האמונה וההתקשרות ולהמשיך את

קרא עוד »

משפחת החסידים רוקדים וזוכים

עם הכנס חג הסוכות "זמן שמחתנו" מכריז ארגון 'התאחדות החסידים', על מבצע לעידוד קיום רצון הרבי מלך המשיח:ההורים עם הילדים, מרבים בשמחה ובריקודים, ויוצאים ל'שמחת בית השואבה' ברחובה של עיר,

קרא עוד »

הצטרף למשפחת המנויים ולהגרלה חודשית

הוראות הרבי

י"א-י"ג אלול

הוראת הרבי מלך המשיח בקשר עם י"א-י"ג אלול - חתונת אדמו"ר הרש"ב ואדמו"ר הריי"צ: לימוד חסידות, ובפרט מאמרי חתונה. להורדת המאמרים >>>

עשה לך רב:

"ולכן, הצעתי ובקשתי – בבקשה נפשית (ועוד יותר מזה, אלא שאין בידי לעת עתה ביטוי מתאים יותר כו') – שיפרסמו את הדברים בכל מקום ומקום, – בשמי, או שלא בשמי, בהתאם להתועלת בנוגע לקיום הדבר – שכדאי ונכון ביותר, אשר, כל אחד ואחת מישראל, אנשים נשים וטף, יקיימו את הוראת המשנה "עשה לך רב", ומזמן לזמן יבואו אליו כדי לעמוד ל"מבחן" בנוגע למעמדם ומצבם בעבודת ה', אשר, על ידי זה יתוסף בוודאי ובוודאי אצל כל אחד ואחד מישראל בכל עניני טוב וקדושה, הלוך ומוסיף ואור" (משיחת פרשת דברים תשמ"ו)

מוקד טלפוני – עשה לך רב – של משפיעים המאפשרים התייעצות, גם באופן אנונימי.

אירועים

ועידת מקושר בכל

חגיגות דידן נצח

"וכולם יחדיו מרעישים עם כל הכלים שבידיהם, וצועקים "דידן נצת דידן נצח", כלומר, שזהו מצב שיש צורך ברעש וצעקה "דידן נצח דידן נצח", שכן, לולי

קרא עוד »

תכנית י"ד כסלו

"זהו היום שקישרו אותי עמכם ואתכם עימי, אני אייגע אותכם ואתם תייגעו אותי, וביחד נתייגע [להביא את] הגאולה האמיתית והשלימה. ושהקב"ה יעזור שנראה פרי טוב

קרא עוד »

פעילויות

ההשקעה שהרבי מציע

בחודש אלול ה'תשמ"ג, בשיחת שבת פרשת נצבים וילך הציג הרבי לראשונה פורמט ייחודי: "ההכנה לכל השנה: לתת "פלעדזש" (שטר התחייבות)

קרא עוד »

מידע לנוסעים לרבי

המידע והתקנות משתנים לפי מצב התחלואהויש להתעדכן לפני הטיסה בהנחיות המעודכנות(הבהרה: המידע על אחריות המשתמש בלבד) לנוסעים לבית משיח –

קרא עוד »

הירשם לקבלת לחלוחית יומית ועדכוני פעילות

מה החלום החסידי שלך?

רוצה לחיות בעצמך ולהחיות בסביבתך התקשרות לרבי? ברצונך לסייע לפעילות ברוחניות ובגשמיות? יש לך צורך במענה מהיר?

אנחנו כאן איתך! מוקדי התקשרות לפרטים ושאלות:

הצלחתך היא שליחותנו!

ניתן להשאיר פרטים ואנו ניצור קשר בשמחה ובהקדם!