מדור הוידאו של
התאחדות החסידים לקבלת פני משיח

“ותחי רוח יעקב אביהם”

ותחי רוח יעקב אביהם – חלק שני

ניגונים

27:

8

ותחי רוח יעקב אביהם – חלק ראשון

45:

4