מדור הוידאו של
התאחדות החסידים לקבלת פני משיח

ע"י שמכריזים דידן נצח מנצחים את הרוח הרעה

ע"י שמכריזים דידן נצח מנצחים את הרוח הרעה