מדור הוידאו של
התאחדות החסידים לקבלת פני משיח

כשחסיד מקושר לרבי הוא מכוון לרצונו

ניגון פדה בשלום

כשחסיד מקושר לרבי הוא מכוון לרצונו

1:

4