מדור הוידאו של
התאחדות החסידים לקבלת פני משיח

בנשיא ישראל לא שייך עניין של הפסד

בנשיא ישראל לא שייך עניין של הפסד