מדור הוידאו של
התאחדות החסידים לקבלת פני משיח

הצד השמאלי – הגוי שבכל אחד יצעק יחי

הצד השמאלי – הגוי שבכל אחד יצעק יחי – חלק ראשון

הצד השמאלי – הגוי שבכל אחד יצעק יחי – חלק שני

26:

6