מדור הוידאו של
התאחדות החסידים לקבלת פני משיח

הדימעה של הבעש"ט

הדימעה של הבעש"ט – חלק ראשון

הדימעה של הבעש"ט – חלק שני

58:

6

הדימעה של הבעש"ט – חלק שלישי

38:

8