מדור הוידאו של
התאחדות החסידים לקבלת פני משיח

הוויז’ניצר נהיה חבדני”ק

הוויז’ניצר נהיה חב”דניק

להיות מקושר לרבי בפנימיות

37:

10