מדור הוידאו של
התאחדות החסידים לקבלת פני משיח

הי"ט כסלו של הדור השביעי

הי"ט כסלו של דור השביעי – חלק ראשון

הי"ט כסלו של דור השביעי – חלק שני

6:

9

הי"ט כסלו של דור השביעי – חלק שלישי

1:

9

הי"ט כסלו של דור השביעי – חלק רביעי

22:

9