מדור הוידאו של
התאחדות החסידים לקבלת פני משיח

האם הרבי זה מציאות נצחית או מציאות זמנית

האם הרבי זה מציאות נצחית או מציאות זמנית – חלק ראשון

ניגון

0:

8

האם הרבי זה מציאות נצחית או מציאות זמנית – חלק שני

20:

11