מדור הוידאו של
התאחדות החסידים לקבלת פני משיח

הרעבע מושל בכל ארץ מצרים

הרעבע מושל בכל ארץ מצרים – חלק ראשון

הרעבע מושל בכל ארץ מצרים – חלק שני

57:

7

ניגון 1

38:

7

ניגון 2

53:

9