מדור הוידאו של
התאחדות החסידים לקבלת פני משיח

"ושמתם את דברי על לבבכם"

ושמתם את דברי על לבבכם – חלק ראשון

ושמתם את דברי על לבבכם – חלק שני

21:

8

ניגון דידן נצח

27:

7