מדור הוידאו של
התאחדות החסידים לקבלת פני משיח

לא מתאים לאחים לריב על כדור

לא מתאים לאחים לריב על כדור

ניגון חסידי זה סיפור חיים

23:

9