מדור הוידאו של
התאחדות החסידים לקבלת פני משיח

הסתכל באורייתא וברא עלמא

פרק של הרבי

הסתכל באורייתא וברא עלמא

26:

5