מדור הוידאו של
התאחדות החסידים לקבלת פני משיח

"הם נלחמים על הכיסא"

"הם נלחמים על הכיסא" – חלק ראשון

"הם נלחמים על הכיסא" – חלק שני

9:

5