מדור הוידאו של
התאחדות החסידים לקבלת פני משיח

צריך לשנות כיוון, להיכנס בעיניים של הרבי לחיים

צריך לשנות כיוון, להיכנס בעיניים של הרבי לחיים – חלק ראשון

צריך לשנות כיוון, להיכנס בעיניים של הרבי לחיים – חלק שני

30:

8

צריך לשנות כיוון, להיכנס בעיניים של הרבי לחיים – חלק שלישי

45:

8

צריך לשנות כיוון, להיכנס בעיניים של הרבי לחיים – חלק רביעי

8:

8