מדור הוידאו של
התאחדות החסידים לקבלת פני משיח

הנפש האלוקית מסובבת את הנפש הבהמית

הנפש האלוקית מסובבת את הנפש הבהמית – חלק ראשון

הנפש האלוקית מסובבת את הנפש הבהמית – חלק שני

52:

7