מדור הוידאו של
התאחדות החסידים לקבלת פני משיח

לחיות מחדש את האחראיות ואיכפתיות

אשרי נוצרי עדותיו בכל יום ידרשוהו

לחיות מחדש את האחראיות ואיכפתיות – חלק ראשון

22:

8

לחיות מחדש את האחראיות ואיכפתיות – חלק שני

53:

7