מדור הוידאו של
התאחדות החסידים לקבלת פני משיח

חייל מוסר עצמו עד טיפת הדם האחרונה בשביל הניצחון

חייל מוסר עצמו עד טיפת הדם האחרונה בשביל הניצחון – חלק ראשון

חייל מוסר עצמו עד טיפת הדם האחרונה בשביל הניצחון – חלק שני

58:

6

חייל מוסר עצמו עד טיפת הדם האחרונה בשביל הניצחון – חלק שלישי

27:

10

חייל מוסר עצמו עד טיפת הדם האחרונה בשביל הניצחון – חלק רביעי

35:

9