מדור הוידאו של
התאחדות החסידים לקבלת פני משיח

המשפט התחיל בי"ט כסלו

המשפט התחיל בי"ט כסלו – חלק ראשון

המשפט התחיל בי"ט כסלו – חלק שני

50:

7