מדור הוידאו של
התאחדות החסידים לקבלת פני משיח

זכינו שיש לנו רעבע שדואג לעמ"י

זכינו שיש לנו רעבע שדואג לעמ"י

פרק של הרבי

3:

1