מדור הוידאו של
התאחדות החסידים לקבלת פני משיח

רגעים מרגשים מחגיגת ה' טבת דידן נצח ה'תשפ"ב

רגעים מרגשים מחגיגת ה' טבת דידן נצח ה'תשפ"ב