מדור הוידאו של
התאחדות החסידים לקבלת פני משיח

חשיבות לימוד התורה – סיום מסכת

חשיבות לימוד התורה – סיום מסכת